Pomemben del vsakega objekta.

Načrtovanje in izgradnja kanalizacijskega omrežja je zahtevna in zelo pomembna naloga za vsakega kasnejšega uporabnika. Prepustite to nalogo nam. Zagotavljamo vam profesionalno izvedbo in ugodne rešitve.

Izvedbe:

  • kanalizacijskih sistemov

    2

  • revizijskih jaškov

  • kaskad

  • črpališč fekalij

  • nepretočnih greznic

  • montaža čistilnih naprav

  • sanacija kanalizacijskih sistemov