Smo strokovnjaki s področja komunalne infrastrukture.  Naše podjetje je v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano kot podjetje za opravljanje zbiranja, čiščenja in distribucijo vode.  Ukvarjamo se s komunalnimi rešitvami, kot so javna higiena, ravnanje z odplakami in odpadki, čiščenje okolja, zbiranje in odvoz odpadkov, upravljanje s kopališči, vzdrževanje zelenih in javnih površin ter gradbenimi dejavnostmi.

Nudimo Vam kvalitetno svetovanje, rešitve in izvedbo. Svetovanje s področja vodooskrbe, načrtovanje in montaža vodohranov, kvalitetna čršališča fekalij, montaža in vzdrževanje čistilnih naprav. Prihajamo s Primorske, zato za prevoz delovnih strojev in orodja uporabljamo kombi. Cena prevoza  je po standardu.